Бета Консулт

Болница Токуда София - СГРАДА НА ГОДИНАТА 2006г.

Проект:

Болница Токуда София - СГРАДА НА ГОДИНАТА 2006г.

Подобни проекти:

Болници

  • Преустройство на фтизиатрично отделение в дом за Медико-Социални Грижи, бул.Сливница 309, гр. София
  • Реконструкция на Клиника по педиатрия, гр.София
  • Нов болничен корпус към база I на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"

Описание:

СГРАДА НА ГОДИНАТА 2006г.: 

Категория: " Сгради със специално предназначение"

ПЕЧЕЛИ: ПЪРВА НАГРАДА

http://www.tokudabolnica.bg/

Инвеститор: "Токушукай - София" ЕООД

Архитект: Шинтокей каку корпорейшън, арх. Могари, "Ателие Серафимов - Архитекти" ООД

Изпълнител: Хазама Корпорейшън

Глaвен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Година: 2006г.

МБАЛ „Токуда Болница София" АД представлява  успешно съчетание между модерни технологии, отлични условия за работа и високо квалифицирани специалисти.

Разположена е в местността „Борисовата градина - погребите" на район „Лозенец" - един от най-динамично развиващите се бизнес райони на Столицата върху терен с площ 27 300м2.
Застроената площ на сградата е 51 270м2.

Комплексът от сгради представлява два корпуса по  9 етажа със сутерен, свързани помежду им с топла връзка. От птичи поглед представлява буква „Н". От сутерена до третия етаж корпусите са обединени, като всеки от етажите изпълнява определена функция.

МБАЛ „Токуда Болница София" АД разполага със следните отделения: Вътрешни болести, Педиатрия, АГ, Обща хирургия, Съдова хирургия, Кардиология, Неврология, Неврохирургия, УНГ, Очни болести, Лицево-челюстна и Реконструктивна хирургия, Ортопедия и травматология,  Еднодневна хирургия, Операционен блок, Физеотерапия и рехабилитация, Анастезиология и реанимация, Обрадна диагностика, Клинична лаборатория, Микробиология, Клинична паталогия, Неонатология, дерматология и венерология, Неотложна помощ, Стоматология.
В болницата има също Болнична аптека, Аптека за готови екстемпорални продукти и Кухненски блок.

Всеки от корпусите разполага с по 500 легла, като общият брой на леглата е 1000.

Болницата разполага с тнай-модерна медицинска апаратура и техника, произведена във второто полугодие на 2006 година.

Болницата ще осигурява 24-часова помощ 365 дни в годината.

МБАЛ „Токуда Болница София" АД притежава Разрешение за ползване № СТ-12-857/20.11.2006г.

Част:

Конструктивна

РЗП:

85000 кв.м.

Степен
на готовност:

Построено