Бета Консулт

Ропотамо Плаза, гр.София

Проект:

Ропотамо Плаза, гр.София

Описание:

Инвеститор: International Capital Group   

Архитектура: Архитектурно студио Николов & Николов Архитекти

Главен  Проектант: инж.Райна Карова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

31 000 кв.м.

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

Изкопът се укрепва предварително посредством шлиц стени. Те се изпълняват по специална технология и проект.

Фундиране

Сградата се фундира на обща фундаментна плоча с дебелина от 2.20м, 1.20м и 0.80м. Основите попадат в пласт с допустимо почвено натоварване Ro=0.3Mpа съгласно геоложкия доклад за площадката. За укрепване на изкопа и фундиране на сградата по контура се използват шлицови стени с височина над 16м, закопани в основата още около 5 м и анкерирани в горния си край. Шлиц-стените се укрепват в горния си край посредством обединяваща греда с размери 85/250cm. В нея се закотвят и плочите на коти -4.85 и -0.16.

Монолитен стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е скелетна. Сградата е разделена на 3 отделни блока съобразно сложното обемно пространствено архитектурно планировъчно решение. Фугите стигат до ниво горен ръб фундаментна плоча. В шлиц-стените фугите се оформят чрез оставяне на обсадната тръба на съответното място. Фуги се предвиждат между блоковете и в дублиращите стени по контура.

Колоните са в растер 7.70/8.60м. Има 4 подземни гаражни нива. Междуетажните подови конструкции са гладки монолитни  стоманобетонни плочи напрегнати след бетониране с дебелина 27 за подземните нива и 24за надземните етажи.

Стоманени конструкции

Поради сложното архитектурно планировъчно решение е наложена смяната на стоманобетонните шайби в жилищните етажи със стоманени диафрагми.

Степен
на готовност:

Завършен проект