Бета Консулт

Мини Мол Ивкони, гр.Дупница

Проект:

Мини Мол Ивкони, гр.Дупница

Описание:

Сградата представлява монолитна стоманобетонна конструкция. Към момента на възлагане от страна на архитекта сградата е изградена до кота +3.50. В обема на работа се включва обща оценка на конструкцията, проектиране на стоманобетонна гредоскара на кота +7.550 и проектиране на стоманобетонен покрив с ограничена конструктивна височина.

Архитектура: "Кадинов архитекти" 

Възложител: Ивкони ООД - Ивайло Константинов

Главен Проектант: инж.Михайл Ралев

Проектант: инж.Димитър Ганджов

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

5 554.2 кв.м.

Използвани технологии:

Монолитен стоманобетон

На кота +7.550 в зоната на атриума се реализира стоманобетонна гредоскара с кръгло очертание в план с диаметър 1200cm. По архитектурни съображения гредите са с размери 14х30cm в растер 114х91cm. В зоната на гредоскарата се предвижда изпълнението на стъклен под

Стоманени конструкции

Над кота +7.550 се изпълнява стоманена покривна конструкция с площ ~1600m2. По архитектурни съображения конструкцията е проектирана с максимална конструктивна височина от 22cm, което налага решение с пресичане на едно ниво и реализирането на корави възли.

На челната фасада покривната конструкция се крепи на 5 стоманени колони със сложна дървовидна геометрия - с височина ~14m, разчетворяващи се над кота +10.00.

Степен
на готовност:

В строеж