Бета Консулт

Жилищна сграда, ул.

Проект:

Жилищна сграда, ул."Братя Миладинови", гр.София

Подобни проекти:

Жилищно строителство

 • Жилищна сграда, ж.к. Подуене, гр.София
 • Селище "Слънце", м. Драгалевци, София
 • Жилищна сграда, ж.к. Левски-Б, София
 • Жилищна сграда, ж.к. Редута, София
 • Жилищна сграда, ж.к. Овча купел, София
 • Жилищна сграда, ж.к. Младост-3, София
 • Жилищна сграда, Център, София
 • Жилищна сграда, гр.София
 • Жилищна сграда, Варна
 • Жилищна сграда в Лозенец - I част, София
 • Жилищно-административна сграда, ул. Брегалница, София
 • Жилищна сграда, Център, гр. София
 • Жилишна сграда, м."ВЕЦ Симеоново", р-н "Лозенец", София
 • Жилищна сграда, ул. Пирин, София
 • Жилищна сграда, м."Здраве", ул.Никола Славков" 44, р-н "Триадица", гр.София
 • Жилищна сграда, м.Буката, р-н "Красно село", гр.София
 • Жилищна сграда, кв.42, м."Кръстова вада", р-н "Лозенец", гр.София
 • Жилищна кооперация Младост 3, гр.София
 • Жилищна сграда, кв.227, м."Гео Милев-Подуене-Редута", ул."Попова шапка"27-29, София
 • Жилищна сграда 20Април, гр.София
 • Жилищна сграда, ул."Бриче Бор", гр.София
 • Жилищна сграда, м."Подуене-център", ул."Богдан" 7-9, гр.София
 • Жилищна сграда, ул."Мърфи", София
 • бул.България
 • Многофамилна жилищна сграда с магазини, гаражи, две подземни нива подземни гаражи и трафопост, УПИ I-731, кв.6, м.”Младост 3”, район
 • Жилищна сграда и подземни гаражи в КИ68134.1006.1383,УПИ I-651, кв.67, м.“Манастирски ливади - изток”, гр.София
 • ИРИС Жилищна сграда ул.Боряна №15, УПИ IX–188, (ПИ68134.4338.188) кв.42, Овча Купел,гр.София
 • МАРСА Сграда със смесено предназначение ПИ77195.724.198; по КК на гр.Хасково, УПИ ІІІ за обществено и делово обслужване, кв.308,гр. Хасково
 • Жилищна сграда "ВИТОША РЕЗИДЕНС" в УПИ XI-977, м. "Гърдова глава", район Витоша, ул. "Прохлада"1,гр. София
 • Жилищна сграда, закрит и открит басейн, обслужваща сграда с гаражи, подземен поливен резервоар,изгребна яма и трафопост в УПИ XXXVIII16,17,18 кв. 3М м.В.З "Бистрица-Манастира" с. Бистрица, р-н. Панчарево
 • Жилищна сграда с подземни и надземни паркоместа в УПИ XVIII-18, кв. 309, м. „Центъра”, гр. София
 • Многофункционална сграда в УПИ XI-583,584, кв.170, местност Лозенец 3 част, гр.София
 • Многофамилна жилищна сграда с офиси, магазини, заведения за бързо хранене и подземни гаражи в УПИ IV-14,кв. 386, м. Здраве, гр. София
 • Жилищна сграда с магазини, подземни и надземни паркоместа и гаражи, в УПИ IV-953, кв. 8, м. Манастирски ливади-Изток, гр.София
 • Многофамилна жилищна сграда с магазини,гаражи, две подземни нива подземни гаражи и трафопост и ограда - УПИ I-731, кв.6, м.”Младост 3”,район
 • Сграда със смесено предназначение-обществено обслужване, ателиета, жилища и подземни гаражи, УПИ IV-136, кв.1А по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

Част:

Конструктивна

Степен
на готовност:

В строеж