Бета Консулт

Автогара Крумовград

Проект:

Автогара Крумовград

Подобни проекти:

Обществени и бизнес сгради

 • Vertigo Tower, гр.София СГРАДА НА ГОДИНАТА 2013г.
 • ПроКредит Банк, гр.София
 • Еърпорт гейт, гр.София
 • Административна сграда с конферентни зали и бистро с подземен гараж в УПИ I-общ, кв.109, м."Гео Милев" гр.София
 • Търговско - ремонтен център на Тойота и гараж, София
 • Бизнес Парк Русе
 • Посолство на Кувейт
 • Милениум Център, София
 • Научно-изследователски център за археологически,археометрични и културологични изследвания, с жилищна база "Аполония Понтика" УПИ I-3.40, м."Мисаря", гр.Созопол
 • Административна сграда в УПИ XVIII 10653,кв.60 с.Кралев дол, Община Перник
 • Пристройка и преустройство на търговска зала към административна сграда на бензиностанция "Лукойл" в ПИ 07079.2.1992, масив 80, местност "Под шосето"; гр. Бургас
 • Устройство и управление на природен парк „Шуменско плато”– преустройство и разширение на летен информационен център
 • Офис сграда с комплексно обществено обслужване, шоуруми, офиси, кантина, две нива подземни гаражи и трафопост УПИ Х 1110, кв.1, м."Цариградско шосе - Караулката", р-н Младост, Столична Община, гр. София
 • Конструкция за мострена фасада в посолството на Федерална република Германия, гр.София

Описание:

Възложител: община Крумовград

Гл.Проектант: инж.Михайл Ралев

Проектант: инж.Димитър Ганджов

Техн.Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

271.1 кв.м.

Използвани технологии:

Стоманени конструкции

Стоманена конструкция. Мембранна конструкция.

Степен
на готовност:

Завършен проект