Бета Консулт

За компанията...

Екипът

инж. Георги Колчаков

Роден на 13.09.1959 г. в София.
Средно образование - 91 Немска Езикова Гимназия, София.
Завършва ВИАС през 1985 г., специалност ПГС - конструкции.

Работи в Инжпроект в периода 1986 — 1988 година, където се занимава с проектиране на стоманобетонни и стоманени мостове и други пътни съоръжения. Разработва изследователски теми, една от които е полагане на подземни канали чрез пробутване.

Автор е на 4 статии по проблемите на дисперсно влакнесто армиран бетон със стоманени нишки и на eкспериментално изследване на предварително напрегнати стомано-бетонни дисперсноармирани греди.

Основава Бета Консулт през 1991 година. Работи като проектант и технически контрол на всички обекти, проектирани в бюрото. Участва в разработките на всички значителни проекти на Бета Консулт.

Членува в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, като от м. май 2009 е Председател на Национална Професионална Секция Конструкции на сгради и съоръжения в КИИП.

Езици: немски, английски, руски.

назад »