Бета Консулт

Ние даваме пътя,

по който концепциите и идеите на архитекта

намират своето материално изражение...

Накратко:

Нашата компания е създадена през 1990 година с основна специализация - строително проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоражения.

През близо 31-годишния период на активна дейност, ние успяхме да проектираме и спомогнем за изграждането на редица емблематични сгради в София и цялата страна.

БЕТА КОНСУЛТ се утвърди като водеща компания в проектирането на мултифункционални търговско-развлекателни сгради от тип МОЛ, хипермаркети, жилищни и офис сгради, промишлени и инфраструктурни проекти.

Акценти:

  • Изучаваме и владеем съществуващите строителни технологии в България и ги разширяваме чрез европейския и световен технологичен опит.
  • Имаме познания и опит в интернационалното проектиране, базирани на владеене на нормите и кодовете за проектиране в страната и Европа.
  • Съоръжени сме с лицензирани софтуерни продукти на световно ниво.
  • БЕТА КОНСУЛТ – симбиоза между младежки ентусиазъм и ефективност на опитни инженери.
  • Имаме натрупан внушителен опит в големи проекти с интернационален мениджмънт.
  • Подготвени сме за участия в Публично-частно партньорство (Private Public Partnership).
  • Социална ангажираност – благотворителни проекти за църкви, издаване на книги, подкрепа на музикални събития.